برگزاری نخستین همایش و جایزه ملی شهید شهریاری در سال آینده
۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۵۲ : ۲۰
رشد ۳۸ درصدی پرداخت زکات در زنجان
۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۵۱ : ۲۰
تحقق کار جهادی در گرو اتکا به توان داخلی است
۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۴۹ : ۲۰
فعالیت ۶۰ تیم جهادی بسیج جامعه پزشکی در زنجان
۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲ : ۲۰
طرح تفصیلی سلطانیه هیچ مانعی برای ساخت و ساز ندارد
۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱ : ۲۰
تلاش گروه‌های جهادی نشات گرفته از عشق و ایثار است
۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰ : ۲۰
موضوع کمبود آب در استان زنجان نگران کننده است
۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۳۰ : ۱۶
مشکل آب شرب ۷۰ روستا در زنجان رفع می شود
۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۲۹ : ۱۶
بارش باران و برف زنجان را فرا می گیرد
۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۲۸ : ۱۶
زنجان کمترین فوتی های کرونا را سپری می کند
۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۴۷ : ۱۲
رئیس جمهور به همراه ۵ وزیر کابینه به زنجان سفر می کنند
۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۴۶ : ۱۲
شهرستانهای ایجرود و سلطانیه در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفتند
۲۴ آبان ۱۴۰۰ - ۵۷ : ۲۰
قبلی۶بعدی