۲۲۹ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند
۰۲ آبان ۱۴۰۰ - ۵۲ : ۱۵
فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانشگاهی جایگاه ویژه ای دارد
۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷ : ۱۶
۲۴۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند
۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ : ۱۶
۸۰ درصد اصناف زنجانی واکسن کرونا تزریق کردند
۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵ : ۱۶
دو انتصاب جدید در استانداری زنجان
۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳ : ۱۶
برگزاری ۳۰۰ برنامه در حوزه‌های مختلف ورزش زنجان
۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲ : ۱۶
هماهنگی بین دستگاهی برای رفع مشکلات جامعه معلولان صورت بگیرد
۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۰۸ : ۱۹
انجام پروژه‌های شهری تاثیرگذار در مناطق محروم جزو اولویت ها است
۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۰۶ : ۱۹
مصوبات جلسات رفع موانع تولید باید ضمانت اجرایی داشته باشد
۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۵۱ : ۱۹
استعلام شهردار زنجان هنوز به پایان نرسیده است
۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۵۰ : ۱۹
توجه ویژه به صادرات در استان زنجان مورد تاکید است
۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳ : ۱۵
۳۲۶ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند
۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲ : ۱۵
قبلی۵بعدی