آرشیو نظرسنجی
عملکرد دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوب و قابل پیش بینی بود
0%
متوسط به علت ناتوانی مدیران
50%
ضعیف و ادامه روند ناتوانی ادامه دارد
50%
عوامل بیرونی دولت را ناکام گذاشته است
0%
تعداد کل آراء : ۲

پربازدیدها
آخرین اخبار