آرشیو نظرسنجی
آیا ترامپ ، برجام را پاره می کند؟
بله، «سازمان تحریم ها» را به شرایط پیش از برجام بازمی گرداند
10%
خیر، اما پیشبرد اهداف برجام را سخت تر از قبل می کند
70%
هرگز، حرفهای او در مورد برجام، استفاده انتخاباتی داشته است
20%
تعداد کل آراء : ۱۰

پربازدیدها
آخرین اخبار