به گزارش آرانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با در اولویت قرار گرفتن طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ آیین نامه داخلی مجلس، مخالفت کردند.

نمایندگان متقاضی این طرح در توضیح آن گفتند: با تصویب طرح مذکور مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها شفاف می شود.

همچنین غلامرضا کاتب به عنوان نماینده متقاضیان، اظهارداشت: یکی از شیوه هایی که منجر به انضباط مجلس شورای اسلامی می شود، شفافیت در مجلس است که در این مدت مجلس با همه طرح هایی که در راستای شفافیت بوده موافقت کرده است.

وی گفت: بر اساس این دو تبصره الحاقی، اسامی نمایندگانی که در رأی گیری ها شرکت نمی کنند، منتشر می شود که در نهایت نمایندگان با در اولویت قرار گرفتن این طرح مخالفت کردند.