تازه های خبری :
کد خبر: ۴۷۷۷۸
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۸
بر اساس جدیدترین اطلاعات از وضعیت بنگاه‌های کشور، با احیای ۴۷۴ بنگاه مشکل دار از تعدیل ۱۰۱ هزار و ۳۲۳ نیروی کار جلوگیری شد.

احیای ۴۷۰بنگاه اقتصادی مشکل‌دار/جلوگیری از تعدیل۱۰۱هزار نیروی کار

 

آخرین وضعیت فعالیت بنگاه‌های فعال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد، در حال حاضر ۱۲۶۲ بنگاه مشکل دار در کشور وجود دارد که ۱۴۱ هزار نیروی کار در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. بیش از ۱۱۹۰ بنگاه نیز به دلیل مشکلات اقتصادی با حقوق معوق ۱۳۰ هزار کارگر خود مواجه هستند. همچنین ۱۸۷ بنگاه با ۴ هزار نفر نیروی کار در وضعیت بحرانی قرار دارند.

اما در کنار بنگاه‌های مشکل دار، بحرانی و دارای حقوق معوق، در سال جاری با حمایت از ۴۷۴ بنگاه مشکل دار، این بنگاه‌ها احیا شدند تا از بیکاری ۱۰۱ هزار و ۳۲۳ نیروی کار جلوگیری شود.

بیشترین تعداد نیروی کار در بنگاه‌های حمایت شده مربوط به استان تهران با حمایت از ۸۲ بنگاه مشکل دار و ۴۱ هزار و ۸۸۱ کارگر است. همچنین در استان اصفهان حدود ۲۹ هزار و ۶۰۰ نیروی کار در ۵۷ بنگاه حمایت شده مشغول به کار هستند.

در استان آذربایجان شرقی با حمایت از ۱۱ بنگاه مشکل دار از تعدیل حدود ۳ هزار نیروی کار، در استان آذربایجان غربی با حمایت از ۵ بنگاه مشکل دار از تعدیل حدود ۶۰۰ نیروی کار و در استان اردبیل نیز با حمایت از ۲۸ بنگاه مشکل دار از تعدیل ۲ هزار و ۵۰۰ نیروی کار جلوگیری شد.

همچنین در استان البرز پنج بنگاه با ۴۴۵ نیروی کار، در استان ایلام چهار بنگاه با ۴۶ نیروی کار، در استان بوشهر ۷ بنگاه با ۱۰۵ نیروی کار، در استان چهارمحال و بختیاری ۲۴ بنگاه با هزار و ۱۴۰ نیروی کار، در استان خراسان جنوبی ۳۵ بنگاه با ۲ هزار و ۱۹۶ نیروی کار، در استان خراسان رضوی ۱۵ بنگاه با هزار و ۵۳۰ نیروی کار و در استان خراسان شمالی ۷ بنگاه با ۴۳۲ نیروی کار مورد حمایت قرار گرفتند.

در استان خوزستان نیز از تعدیل بیش از ۸۰۰ نیروی کار شاغل در ۱۵ بنگاه، در استان زنجان از تعدیل بیش از ۶۳۰ کارگر شاغل در ۵ بنگاه، در استان سمنان از تعدیل بالغ بر ۶۶۰ نیروی کار شاغل در ۱۲ بنگاه، در استان سیستان و بلوچستان از تعدیل ۴۴۰ نیروی کار شاغل در ۱۲ بنگاه و در استان فارس از تعدیل ۲ هزار و ۷۴۶ نیروی کار شاغل در ۲۸ بنگاه اقتصادی تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی جلوگیری شد.

در استان قزوین از ۵۷ واحد اقتصادی با ۵ هزار و ۹۵۰ نیروی کار شاغل، در استان قم از ۹ بنگاه اقتصادی با حدود ۹۵۰ نیروی کار شاغل، در استان کردستان از ۵۴ بنگاه اقتصادی با حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نیروی کار، در استان کرمان از ۱۷ بنگاه اقتصادی با حدود ۱۹۴۰ نیروی کار، در استان کرمانشاه از ۲۷ بنگاه اقتصادی با ۲ هزار و ۷۵۵ نیروی شاغل و در استان کهگیلویه و بویراحمد از ۸ بنگاه اقتصادی با ۴۳۵ نیروی شاغل حمایت شده است.

همچنین در استان گلستان ۴۳ بنگاه با ۳۲۴۶ نیروی کار، در استان گیلان پنج بنگاه با ۸۳۳ نیروی کار، در استان لرستان ۱۴ بنگاه با ۵۹۴۰ نیروی کار، در استان مازندران ۶۵ بنگاه با ۴۳۰۰ نیروی کار، در استان مرکزی ۶۱ بنگاه با ۱۰ هزار و ۲۷۱ نیروی کار، در استان هرمزگان ۷۱ بنگاه با ۸ هزار و ۶۶۵ نیروی کار، در استان همدان ۱۸ بنگاه با ۶۵۰ نیروی کار و در استان یزد ۲۲ بنگاه با ۱۶۶۱ نیروی کار مورد حمایت قرار گرفتند.

احیای ۴۷۰بنگاه اقتصادی مشکل‌دار/جلوگیری از تعدیل۱۰۱هزار نیروی کار

بر اساس جدیدترین اطلاعات از وضعیت بنگاه‌های کشور، با احیای ۴۷۴ بنگاه مشکل دار از تعدیل ۱۰۱ هزار و ۳۲۳ نیروی کار جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت فعالیت بنگاه‌های فعال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد، در حال حاضر ۱۲۶۲ بنگاه مشکل دار در کشور وجود دارد که ۱۴۱ هزار نیروی کار در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. بیش از ۱۱۹۰ بنگاه نیز به دلیل مشکلات اقتصادی با حقوق معوق ۱۳۰ هزار کارگر خود مواجه هستند. همچنین ۱۸۷ بنگاه با ۴ هزار نفر نیروی کار در وضعیت بحرانی قرار دارند.

اما در کنار بنگاه‌های مشکل دار، بحرانی و دارای حقوق معوق، در سال جاری با حمایت از ۴۷۴ بنگاه مشکل دار، این بنگاه‌ها احیا شدند تا از بیکاری ۱۰۱ هزار و ۳۲۳ نیروی کار جلوگیری شود.

بیشترین تعداد نیروی کار در بنگاه‌های حمایت شده مربوط به استان تهران با حمایت از ۸۲ بنگاه مشکل دار و ۴۱ هزار و ۸۸۱ کارگر است. همچنین در استان اصفهان حدود ۲۹ هزار و ۶۰۰ نیروی کار در ۵۷ بنگاه حمایت شده مشغول به کار هستند.

در استان آذربایجان شرقی با حمایت از ۱۱ بنگاه مشکل دار از تعدیل حدود ۳ هزار نیروی کار، در استان آذربایجان غربی با حمایت از ۵ بنگاه مشکل دار از تعدیل حدود ۶۰۰ نیروی کار و در استان اردبیل نیز با حمایت از ۲۸ بنگاه مشکل دار از تعدیل ۲ هزار و ۵۰۰ نیروی کار جلوگیری شد.

همچنین در استان البرز پنج بنگاه با ۴۴۵ نیروی کار، در استان ایلام چهار بنگاه با ۴۶ نیروی کار، در استان بوشهر ۷ بنگاه با ۱۰۵ نیروی کار، در استان چهارمحال و بختیاری ۲۴ بنگاه با هزار و ۱۴۰ نیروی کار، در استان خراسان جنوبی ۳۵ بنگاه با ۲ هزار و ۱۹۶ نیروی کار، در استان خراسان رضوی ۱۵ بنگاه با هزار و ۵۳۰ نیروی کار و در استان خراسان شمالی ۷ بنگاه با ۴۳۲ نیروی کار مورد حمایت قرار گرفتند.

در استان خوزستان نیز از تعدیل بیش از ۸۰۰ نیروی کار شاغل در ۱۵ بنگاه، در استان زنجان از تعدیل بیش از ۶۳۰ کارگر شاغل در ۵ بنگاه، در استان سمنان از تعدیل بالغ بر ۶۶۰ نیروی کار شاغل در ۱۲ بنگاه، در استان سیستان و بلوچستان از تعدیل ۴۴۰ نیروی کار شاغل در ۱۲ بنگاه و در استان فارس از تعدیل ۲ هزار و ۷۴۶ نیروی کار شاغل در ۲۸ بنگاه اقتصادی تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی جلوگیری شد.

در استان قزوین از ۵۷ واحد اقتصادی با ۵ هزار و ۹۵۰ نیروی کار شاغل، در استان قم از ۹ بنگاه اقتصادی با حدود ۹۵۰ نیروی کار شاغل، در استان کردستان از ۵۴ بنگاه اقتصادی با حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نیروی کار، در استان کرمان از ۱۷ بنگاه اقتصادی با حدود ۱۹۴۰ نیروی کار، در استان کرمانشاه از ۲۷ بنگاه اقتصادی با ۲ هزار و ۷۵۵ نیروی شاغل و در استان کهگیلویه و بویراحمد از ۸ بنگاه اقتصادی با ۴۳۵ نیروی شاغل حمایت شده است.

همچنین در استان گلستان ۴۳ بنگاه با ۳۲۴۶ نیروی کار، در استان گیلان پنج بنگاه با ۸۳۳ نیروی کار، در استان لرستان ۱۴ بنگاه با ۵۹۴۰ نیروی کار، در استان مازندران ۶۵ بنگاه با ۴۳۰۰ نیروی کار، در استان مرکزی ۶۱ بنگاه با ۱۰ هزار و ۲۷۱ نیروی کار، در استان هرمزگان ۷۱ بنگاه با ۸ هزار و ۶۶۵ نیروی کار، در استان همدان ۱۸ بنگاه با ۶۵۰ نیروی کار و در استان یزد ۲۲ بنگاه با ۱۶۶۱ نیروی کار مورد حمایت قرار گرفتند.

 

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها

بهار انتخاباتی که با آفت های رسانه ای سعی در تخریب ثمره آن دارند/به فضل الهی اسماعیل جلیلی با اقتدار به عرصه انتخابات مجلس دوره یازدهم شرکت می‌کند/اهتزاز پرچم کاندیداتوری اسماعیل جلیلی بر فراز مسجد سلیمان، لالی، اندیکا هفتگل/پرونده برخی رسانه‌های معاند در استان و شهرستانها که درصدد تخریب جلیلی می‌باشند روی میز دادستان/دلسردی مردم نسبت به شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی یک خیانت به کشور و آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری است/استقبال فرهیختگان، خانواده معظم شهدا، جانبازان، مدافعین حرم و مردم ولایتمدار لالی،اندیکا از جلیلی برای ورود به انتخابات مجلس دوره یازدهم/رمزگشایی از یک تخریب از یک جریان خاص زیر ذره بین مراجع قضایی در حال رصد است/حضور جلیلی چهره محبوب مردمی لرزه بر اندام رقبای این دوره مجلس خواهد انداخت/شهر اولین ها و اثر انگشت های طلائی مردم مسجد سلیمان، اندیکا، لالی، هفتگل برای اسماعیل جلیلی محفوظ است

آخرین اخبار