تازه های خبری :
کد خبر: ۴۷۶۱۵
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۸
آغاز تب و تاب انتخاباتی همیشه با بحث های مرتبط با محل هزینه کاندیداها همراه بوده است خرید انتخابات با پول های کثیف و بسته های مواد غذایی همراه بوده است.

به گزارش آرانیوز،خرید انتخابات با پول های کثیف و بسته های مواد غذاییآغاز تب و تاب انتخاباتی همیشه با بحث های مرتبط با محل هزینه کاندیداها همراه بوده است.

به طوری که می توان گفت موازی با فضای ملتهب سیاسی، میزان هزینه های سیاستمداران یکی از مورد توجه ترین موضوع ها در میان جامعه و افکار عمومی بوده است. در سال های گذشته افزایشمیزان هزینه کاندیداها در انتخابات و تبلیغات خود همواره مورد بحث بوده و این سوال را به وجود آورده است که چرا بر خاف آن که باید هزینه های تبلیغات بهینه گردد، بیشتر از گذشته شده و افزیش می یابند؟ تا جایی که در برخی موارد این هزینه ها و محل آن ها بسیار
عجیب می شوند. اما حاا در کنار هزینه های سالم و هزینه های گزاف انتخاباتی، نام پول های کثیف نیز شنیده می شود.

عبارتی که پیش از این در بخش های فرهنگی و اجتماعی بسیار شنیده شده بود این بار سر
از سیاست در آورده است.

سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسامی با اشاره به هزینه کرد پول های فاسد در انتخابات، اظهار داشت: »یکی از تهدید های عرصه اقتصادی کشور متاسفانه پولشویی و پولهای کثیف است که وارد سر و کله مبادات تجاری و اقتصادی می شود و گاهاًاین موضوع در جریانات سیاسی و فعالیت سیاسی دیده می شود، هزینه های سنگینی که در بعضی از عرصه های سیاسی صورت می گیرد نشان می دهد که پول واقعی نیست و پول فاسد و کثیف است. ما در این زمینه بررسی زیادی انجام دادیم و حتی قوانینی را در مجلس تصویب کردیم که این قوانین مانع شود و جلوگیری کند اما به دلیل اینکه ساختار ما سیستم الکترونیکی کامل ندارد،متاسفانه هنوز موفق نشدیم که یک مبارزه تمام عیار با پول کثیف داشته باشیم. بسیاری از کشورها سیستم مبادات اقتصادیشان را الکترونیکی کردند و تمام اقدامات اقتصادیشان فوری ثبت و ضبط می شود و به دنبال آن نظارت دقیقی صورت می گیرد و امکانی برای رانت خواری، پولشویی و ...وجود ندارد و اگر جایجایی غیرقانونی انجام شود سیستم متوجه می شود. تاسفانه هنوز به این درجه از نظارت مالی نرسیده ایم. ما باید به سمت الکترونیکی کردن مبادات اقتصادیمان برویم و از این طریق جلوی مفاسد مختلف مثل پول فاسد را بگیریم. پول کثیف صرفا محدود به نمایندگان مجلس نمی شود و برخی رقبای انتخاباتی از طریق پول فاسد مسائلاقتصادیشان را جلو می برند، یعنی رقیب انتخاباتی با دادن وعده های مختلف، توزیع بسته های مواد غذایی در بین اقشار مختلف در حالی که هنوز نه ثبت نامی آغاز شده و نه خبری استبا شیرین کردن دهان ها سعی می کند با استفاده از پول های فاسد، تبلیغات مالی و پولی انجام دهند. در حال حاضر یک کاندیدا در حوزه انتخابیه بنده ۴ هزار بسته مواد غذایی در انباری دپو کرده و با رایزنی با بهزیستی و نهادهای حمایتی اعام کرده که قصد دارد این مواد غذایی را بین فقرا و افراد بی بضاعت و مددجویان بهزیستی تقسیم کند. انتظار می رود شورای محترم نگهبان این افراد را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد و کسانی که قصد دارند با شیرین کردن دهانهارایبگیرند را حذف کند زیرا این افراد اگر فردا نماینده هم شوند قطعا به دنبال همین بازی ها و همین حرکات خواهند رفت.

« طبق برخی آمار که از سوی رسانه ها نیز مطرح شده است، در حالی برخی نامزدهای انتخابات مجلس هزینه های میلیاردی می کنند که حتی اگر تمام حقوق و مزایای آن ها در طی ۴ سال نمایندگی را جمع کنند به یک چندم عدد تبلیغاتشان نمی رسد. حاا این سوال به طورجدیمطرحمی گردد که این هزینه ها از کجا وارد انتخابات و تبلیغات می شود و چرا نظارت مناسبی روی آن ها وجود ندارد. آینده انتخاباتی که قدم های آغازین آن با پول های کثیف و مشکوک و بدون مشخص بودن منبع آغاز شود چندان نمی توان به شفافیت و میزان اثرگذاری آن انتخابات در آینده امیدوار بود و نباید انتظار داشت که مردم با وجود هزینه پول های مشکوک و پخش چند وعده غذایی، مشارکت سابق سیاسی خود را حفظ کنند. حاا درکنارهزاران ابهام دیگرانتخابات و کاندیداهای آن، ابهام آلودترزین سواات به منابع پول های کثیف و وجود آن در فضای سیاسی کشور می رسد.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار