تازه های خبری :
کد خبر: ۴۶۳۳۷
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۸
یادداشت از حسن بردستانی:
نمایندگی و یا وکالت مردم در هر مجامعی مخصوصا مجلس شورای اسلامی یک موهبت الهی است و آزمونی است بسیارسخت ،پس هرشخصی که خودرادرمعرض انتخاب افرادیک جامعه مخصوصا جامعه انقلابی قرار می دهد باید دارای روحیه وگفتمان انقلابی باشد که این مهم باولایتمداری محض محقق خواهدشد.

نماینده انقلابی بایدازکف جامعه وازدل مردمی عادی وبدورازهروابستگی به موازنه های قدرت،زروزوربوده ،عدالت محورباشدتابتواندسپس فسادستیزباشد،خدمت صادقانه وباعشق به مردم وانقلاب اسلامی ایرانی جهانی سرلوحه داشته باشد،بدنبال آن استقلال واستقامت دربرابرزیاده خواهان رادربرنامه داشته باشد،پیشرفت منطقه ای،حوزه انتخابیه،استان وکشورعزیزایران اسلامی راباروحیه انقلابی جهادی بابهره گیری ازنخبگان انقلابی ونیروهای خالص وبی ادعای انقلابی بابرنامه هایی مدون شروع کند.


جهت جلوگیری ازنفوذپذیری باواسطه هاووابسته های سرمایه داران ارتباط خاصی نداشته ومردم داری وخودباوری نیروهای انقلابی رابرهرنیرویی ارجحیت دهد.


بدورازتکبروخودبرتربینی،تنگ نظری،انحصارگرایی،باشدباجمع نیروهای انقلابی موردمشورت ونظرخواهی باشد.


محافظه کارنباشدمی بایست شفافیت ورک گویی حتی دررای گیری ها واضح وشفاف به بیان موضع بپردازدحتی درانتخاب رئیس مجلس وهمه نظرات بامردم انقلابی صادقانه بیان نماید.


بدورازهرگونه راحت طلبی ودنیاگرایی باشد،زندگی اکثر نیروهای انقلابی راداشته باشدتاهمه مردم راببیندواین مهم رامی توان ازافرادوحلقه همراه هرفردبابرندانقلابی دیدوبرای انتخاب این مقوله به نتیجه گیری رسید.


بدورازمنفعت خواهی شخصی وافرادخاص باشدنفع ومنافع مردم وجریان پیشتازانقلابی رادیده وطرح ها ولوایحی برای تصویب دراین راستاداشته باشدچونکه شخص انقلابی روحیه اوبرگرفته ازایثاروشهادت است پس منیت وحلقه تنگ خاص جایگاهی درفردانقلابی نبایدداشته باشد. قدرت طلبی که برگرفته ازفرهنگ لیبرالی است جایگاهی درعقیده ونظرشخص انقلابی ندارد.


چونکه روحیه انقلابی برگرفته وتاسی ازانقلاب عاشورااست پس قدرت طلبی جایگاهی درسرشت انقلابیون نداردواگرخواستاراصلاحاتی است اصلاح امورفسادزاوسوق هراصلاحی بسوی تمدن اسلامی بایدباشد.
این اصلاحات بااصلاحات لیبرالی که خوی اشرافی وقدرت طلبی وحمله به اصول ومبانی انقلابی گری است بایدشخص انقلابی برای دفاع وتحقق آن تاشهادت گام بردارد.


پس حرکت انقلابی باانقلاب پیامبراعظم شروع،باانقلاب امام حسین زنده،باانقلاب امام خمینی پویاتر،باولایت امام خامنه ای گسترده وتاانقلاب مهدی ادامه خواهدداشت.


پس چاره کاربااطاعت ازولایت مطلقه فقیه حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای همراه وهمگام بابیانیه گام دوم وتشکیل مجلسی جوان وانقلابی وسپس بادولتی جوان وانقلابی محقق خواهدشد.


نماینده انقلابی بایدازمرعوب شدن بدورباشد.
مرعوب شدن دربرابرهردشمنی صفتی کریه خواهدبودبالاخص درمقابل استکبار،نتیجه مرعوب شدن درتصویب برجام واجرای نافرجام آن توسط مسولین به وضوح قابل مشاهده می باشد.


نماینده انقلابی بایدنسبت به فتنه گران موضعی شفاف داشته باشدهرفتنه ای رامحکوم نمایدمخصوصافتنه گرانی که امام خامنه ای کرارادرموردآنها فرامینی فرمودند،اگرموضعی روشن داشته باشدهیچگاه تسلیم خواست هیچ واسطه ای برای ورودفتنه گران به مناصب ومسولیت ها نخواهدشد.


نماینده انقلابی بایدبابصیرت باشدمواقع حساس راتشخیص داده وحضوردرصحنه داشته باشدرضای خداوامام وشهدارادرنظربگیردنه اینکه به رای بنگردوارزشها رابرای رای بخواهد،درهمه مواقع درجمع انقلابیون حضورداشته باشد،بدون هیچ ترسی ،چونکه ترس ازخداتنها انسان راامیدوارخواهدکردوبه سرمنزل مقصودخواهدرساند.


هرچندنتیجه هرحرکتی برای هرفردوگروهی مهم می باشداماحفظ ارزشها،حفظ انقلاب،حفظ حرکت الی الله جاودانه خواهدبود.


وبه این اعتقادراسخ داشته باشد.
حزب الله هم الغالبون


نماینده انقلابی بایدبه استقلال درهمه زمینه ها سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،نظرداشته باشد.
بااین استقلال می توان حامی محرومان بود،تحول وپیشرفت همه جانبه رامیسرساخت.


هرگاه به اسلام ناب اعتقادوالتزام به ولایت فیقه داشته باشدهیچگاه تسلیم اسلام امریکایی نخواهدشدواین روحیه انقلابی اسلامی مردم رامحورقرارمی دهدنه وابستگان قدرت وزروزیور.


هیچگاه ارزش والای انسان هارابه بهایی اندک خریداری نمی کندکه به بهایی اندک بفروشد،چون خوددارای کرامت انسانی انقلابی است کرامت مردم رامحترم ومغتنم خواهدشمرد.


درپایان ازصبروحوصله انقلابی شماسربازان امام خامنه ای پوزش وحلالیت میطلبم والتماس دعای ویژه دارم ازشمانیکان پاک سرشت انقلابی .

کمترین سربازولایت وارادتمندشماخوبان حسن بردستانی

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار

آغاز جلسه علنی مجلس با حضور قالیباف رئیس مجلس/نطق پیش از دستور قالیباف ریس مجلس/طرح شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا نیاز به کارشناسی بیشتر دارد/برگزاری کنکور سراسری تنها زمانی که از رفع اشکالات موجود اطمینان حاصل شود/درباره طرح مطرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختلاف نظر کارشناسان وجود دارد/باید اجازه داد بحث‌ها در فضای کار‌شناسی به نتیجه نهایی برسد/قوی شدن دولت به ایران مستلزم قوی شدن تک تک مردم در حوزه اقتصاد است/کاهش تعداد داوطلبان کنکور دکترای رشد نسبت به سال قبل به علت هراس از ابتلا به کرونا/برنامه ریزی برای نحوه برگزاری کنکور سراسری سوی دولت به مجلس ظرف ۴۸ ساعت/بررسی طرح تخصیص قیر رایگان تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشورگزارش کمیسیون برنامه و بودجه/انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی/انتخاب سه نفر از نمایندگان به عنوان عضویت در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت/انتخاب سه نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی/گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از شورای نگهبان/انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه سلامت کشور/انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی/انتخاب سه نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی