تازه های خبری :
کد خبر: ۴۲۱۲۲
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۳
نقش وتاثیرهنرمعماری درصنعت پرجاذبه گردشگری،غیرقابل انکاراست.
به گزارش آرانیوز، نقش وتاثیرهنرمعماری درصنعت پرجاذبه گردشگری،غیرقابل انکاراست. به طورکلی اگرمعماران باذوق وهنرمنددرطول تاریخ کهن نبودندبرای جوامع امروزی،این گنجینه هاوآثارشاخص تاریخی به یادگارباقی نمی ماندوصنعت گردشگری دارای این چنین هنروجایگاهی نمی شد.
 
معماران هنرمندقدیم برای ما،هنرزیبای خودرابه  یادگارگذاشتندوماباهنرخود،بناهایی طراحی کنیم که سرآمدی برای آیندگان باشند.
همه مابایدبرای هنر،به خصوص هنرزیبای معماری،هنری که شهروخانه مان برآن استواراست،ارزش واحترام بیشتری قائل شویم.  بیاییدبایکدیگرمنسجم شده ،برای کشورمان ایران عزیزارزش نهیم وبرای جلوگیری ازهدررفتن سرمایه هاوهنرهاد رشهرهافکری اساسی کنیم وهنرزیبای معماری رازنده وپیاده کنیم . 

باخلقت اثرهای ارزشمندبرای آیندگان ،ارزش هنری خودرانشان دهیم تاآیندگان ،این دوره اززندگی راغنی ترازهنربدانند.

غلام رضاجلیلی نیا
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار