این هفته در پارلمان/٢ وزیر در پیچ بهارستان/حضور وزرای ورزش و فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون ها برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در دستور کار کمیسیون فرهنگی
 در این هفته

این هفته در پارلمان/٢ وزیر در پیچ بهارستان/حضور وزرای ورزش و فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون ها برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در دستور کار کمیسیون فرهنگی در این هفته

وزرای ورزش و فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته جاری برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در کمیسیون فرهنگی حضور می یابند.
آغاز جلسه علنی مجلس با حضور قالیباف رئیس مجلس/دستور کار جلسات این هفته بهارستان نشینان/یکشنبه ۲ آذر و سه شنبه ۴ آذر و چهار شنبه ۵ آذر جلسات علنی خواهد داشت/دستور کار جلسات این هفته بهارستان نشینان/ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور این طرح با عنوان طرح ارقام کلی بودجه ۱۴۰۰ اعلام وصول شده بود/گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ما ده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعاده شده از شورای نگهبان/گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان/گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیر فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه/گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت‌‌‌حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل/گزارش شورای دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران/گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل/گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال تاسیسات ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب/گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پروند‌ه های مدنی و جزایی/انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

آغاز جلسه علنی مجلس با حضور قالیباف رئیس مجلس/دستور کار جلسات این هفته بهارستان نشینان/یکشنبه ۲ آذر و سه شنبه ۴ آذر و چهار شنبه ۵ آذر جلسات علنی خواهد داشت/دستور کار جلسات این هفته بهارستان نشینان/ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور این طرح با عنوان طرح ارقام کلی بودجه ۱۴۰۰ اعلام وصول شده بود/گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ما ده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعاده شده از شورای نگهبان/گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان/گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیر فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه/گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت‌‌‌حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل/گزارش شورای دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران/گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل/گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال تاسیسات ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب/گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس/گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پروند‌ه های مدنی و جزایی/انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
فردا و هفته ی پرکار بهارستان نشیان در سایه کرونا/حوزه برگزاری جلسات مجلس در ۲ هفته آینده/جلسات علنی یکشنبه و چهارشنبه و جلسات کمیسیونها دوشنبه و سه شنبه نوبت صبح برگزار می شود/برگزاری تلفیقی جلسات علنی به صورت حضوری و مجازی/محدویت حضور نمایندگان و مهمانان در صحن و‌کمیسیونها/ محدویت حضور خبرنگاران در صحن

فردا و هفته ی پرکار بهارستان نشیان در سایه کرونا/حوزه برگزاری جلسات مجلس در ۲ هفته آینده/جلسات علنی یکشنبه و چهارشنبه و جلسات کمیسیونها دوشنبه و سه شنبه نوبت صبح برگزار می شود/برگزاری تلفیقی جلسات علنی به صورت حضوری و مجازی/محدویت حضور نمایندگان و مهمانان در صحن و‌کمیسیونها/ محدویت حضور خبرنگاران در صحن

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه و جلسات کمیسیون‌ها در نوبت صبح روزهای دوشنبه و سه‌شنبه طی دو هفته آتی برگزار می‌شود.
کمیسیون اصل نود با اقتدار برای مبارزه بافساد وارد می شود/تغییرات در ساختار کمیسیون اصل نود مجلس

کمیسیون اصل نود با اقتدار برای مبارزه بافساد وارد می شود/تغییرات در ساختار کمیسیون اصل نود مجلس

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح تغییرات در تشکیلات و نحوه اداره کمیسیون اصل نود برای بهبود نقش نظارتی مجلس به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی ارائه شده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس می‌شود

لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس می‌شود

معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: پیش بینی ما این است که امسال هم دولت در موعد قانونی و تا پانزدهم آذر لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.
امروز در پارلمان/ اتحاد مجمع نمایندگان استان فارس در قلب بهارستان/حضور عنایت الله رحیمی استاندار فارس بررسی انتقاد از تعلل طرح انتقال آب از دریا به جنوب فارس،جانباز مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب کشور و غریب پور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس ایمیدر و مسئولان عالی رتبه وزارت نیرو وکمیسیون عمران مجلس گرد هم آمدند

امروز در پارلمان/ اتحاد مجمع نمایندگان استان فارس در قلب بهارستان/حضور عنایت الله رحیمی استاندار فارس بررسی انتقاد از تعلل طرح انتقال آب از دریا به جنوب فارس،جانباز مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب کشور و غریب پور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس ایمیدر و مسئولان عالی رتبه وزارت نیرو وکمیسیون عمران مجلس گرد هم آمدند

با حضور نمایندگان استان فارس در مجلس، مسئولان ارشد وزارت نیرو، وزارت صنعت، و استانداری، پروژه‌های آبرسانی به جنوب فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سایه‌ای بهارستان‌ نشیان حتی در وضعیت قرمز کرونا پاستور نشیان را زیره دربین دارد/امروز در‌پارلمان/نطق تکان دهنده الیاس نادران کهنه کار‌، نماینده تهران ونائب رئیس مجلس خطاب به پاستور نشیان گفت: مسئله عرضه و بی عرضگی است نه تحریم ها/آقای رئیس جمهور بداند مجلس چه آنلاین و چه حضوری دست از نظارت بر نمی دارد

سایه‌ای بهارستان‌ نشیان حتی در وضعیت قرمز کرونا پاستور نشیان را زیره دربین دارد/امروز در‌پارلمان/نطق تکان دهنده الیاس نادران کهنه کار‌، نماینده تهران ونائب رئیس مجلس خطاب به پاستور نشیان گفت: مسئله عرضه و بی عرضگی است نه تحریم ها/آقای رئیس جمهور بداند مجلس چه آنلاین و چه حضوری دست از نظارت بر نمی دارد

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه جلسات مجلس در این دو هفته برگزار خواهد شد، گفت: نمایندگان مجلس باید در ستاد مقابله با کرونا حضور داشته باشند تا صحبت ها و مطالب نمایندگان در این جلسات نیز مطرح شود.
بهارستان نشینان:تهران پایتخت اقتصاد کشور است/انتقال پایتخت از تهران جانمایی نشده است

بهارستان نشینان:تهران پایتخت اقتصاد کشور است/انتقال پایتخت از تهران جانمایی نشده است

نماینده مجلس در شورای عالی انتقال پایتخت گفت: باید مانند تجربه تمام کشورهای دنیا پایتخت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و نظامی خود را در چهار یا پنج نقطه کشور مستقر کنیم تا در صورت بروز مشکلات، دارایی‌های کشور نابود نشود.
سوداگران و دلالان صدای سخنگویی کمیسیون عمران را در آوردند/البرز حسینی نماینده خدابنده و سخنگویی کمیسیون عمران گفت:روایت سریالی دلالان مسکن و زمینی که ۱۷ بار معالعه شد/بازار مسکن درگیر دلال بازی و سفته بازی است/معاملات سوداگرانه موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود/اعمال مالیات بر اراضی بایر و بلا استفاده ضروری است

سوداگران و دلالان صدای سخنگویی کمیسیون عمران را در آوردند/البرز حسینی نماینده خدابنده و سخنگویی کمیسیون عمران گفت:روایت سریالی دلالان مسکن و زمینی که ۱۷ بار معالعه شد/بازار مسکن درگیر دلال بازی و سفته بازی است/معاملات سوداگرانه موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود/اعمال مالیات بر اراضی بایر و بلا استفاده ضروری است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه معاملات سوداگرایانه موجب افزایش قیمت مسکن می شود، گفت: من به عنوان نمونه می گویم که فردی در یکی از دفاتر مشاوران املاک می گفت که زمینی را خریداری کرده که آن زمین بعد از ۱۷ بار معامله و خرید و فروش، بار دیگر به دست خودش رسیده است.
کشمکش ۸ نماینده پارلمان با پاستور نشینان دولتمران/ آدرس غلط ندهند افسار گسیختگی بازار سرمایه، کالاهای اساسی، افزایش قیمت و دپو کردن کالاهای اساسی در گمرگات کشور بر هیچ ایرانی پوشیده نیست/واکنش تند وشدید ۸ نماینده مجلس به پاستور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی/نوسانات بازار ارز در دوران هم تیمی سابق بوده است نقش بانک مرکزی در عدد تشخیص به موقع کالا از گمرکات/سیاست گذاری غلط بانک مرکزی باعث کمبود کالاهای اساسی و مشکلات معیشتی مردم شد/بانک مرکزی چگونه جلوی تشخیص برخی کالاها از گمرک را گرفته/۲۵۰ نفر از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کرده اما کالاهای اساسی وارد کشور نکرده‌اند/اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن چند میلیون تن کالای اساسی را ۸ ماه در گمرکات زمین گیر کرده است/به مردم آدرس غلط ندهید ریشه مشکلات کشور مدیریت و ناهماهنگی میان نهادهای سیاست گذار است

کشمکش ۸ نماینده پارلمان با پاستور نشینان دولتمران/ آدرس غلط ندهند افسار گسیختگی بازار سرمایه، کالاهای اساسی، افزایش قیمت و دپو کردن کالاهای اساسی در گمرگات کشور بر هیچ ایرانی پوشیده نیست/واکنش تند وشدید ۸ نماینده مجلس به پاستور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی/نوسانات بازار ارز در دوران هم تیمی سابق بوده است نقش بانک مرکزی در عدد تشخیص به موقع کالا از گمرکات/سیاست گذاری غلط بانک مرکزی باعث کمبود کالاهای اساسی و مشکلات معیشتی مردم شد/بانک مرکزی چگونه جلوی تشخیص برخی کالاها از گمرک را گرفته/۲۵۰ نفر از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کرده اما کالاهای اساسی وارد کشور نکرده‌اند/اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن چند میلیون تن کالای اساسی را ۸ ماه در گمرکات زمین گیر کرده است/به مردم آدرس غلط ندهید ریشه مشکلات کشور مدیریت و ناهماهنگی میان نهادهای سیاست گذار است

با وجود اینکه به دلیل ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت چندین میلیون تُن کالای اساسی در گمرکات و بنادر دپو شده و همین موضوع باعث افزایش سرسام آور قیمت برخی کالاهایی مصرفی روزمره مردم شده است اما ظاهرا رئیس بانک مرکزی در این زمینه انتقاد پذیر نیست و نقدهایی که مستقیما به عملکرد او نباشد را هم پاسخ می دهد.
کوچکی نژاد:
پیچ و خم‌های متعدد در مسیر پرداخت یک وام ساده/بانک‌ها سلیقه‌ای رفتار می‌کنند

کوچکی نژاد: پیچ و خم‌های متعدد در مسیر پرداخت یک وام ساده/بانک‌ها سلیقه‌ای رفتار می‌کنند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تصمیمات بانک مرکزی و دولت برای بانک‌ها ضمانت اجرایی تلقی نمی‌شود، گفت: متاسفانه پیچ و خم‌های متعدد در مسیر پرداخت یک وام ساده مشاهده شده است.
رئیس مجلس در نشست مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی:
تعارض منافع مشکل بازار سرمایه است و راه حل آن برخورد قضایی نیست/ برای تغییر رویکرد آمریکا باید توان داخلی را تقویت کنیم

رئیس مجلس در نشست مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی: تعارض منافع مشکل بازار سرمایه است و راه حل آن برخورد قضایی نیست/ برای تغییر رویکرد آمریکا باید توان داخلی را تقویت کنیم

رئیس مجلس بیان این که مشکلات بازار سرمایه را به برخورد قضایی نمی‌توانیم حل کنیم، تاکید کرد: تعارض منافع که در سطوح و لایه های مختلف وجود دارد مانع اصلی حل مشکلات بورس است و باید حل شود. وی همچنین گفت که برای تغییر رفتار آمریکا باید نگاه‌مان در جهت تقویت داخل باشد.
قبلی۳بعدی